16Th10/23
z4788432815687_4a61f26baf8c49534bc2625a2a2e81a6

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP 1 HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024.

Căn cứ theo công văn số 569/KH-PGDĐT ngày 31/07/2023 Về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học: 2023 –