28Th6/22
z3505272358834_9d2e26f14775356adc248f5e4d64cfa8

GIAO LƯU – GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP 1 CHO TRẺ MẪU GIÁO CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1. NĂM HỌC 2022 – 2023.

GIAO LƯU – GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP 1 CHO TRẺ MẪU GIÁO CHUẨN BỊ VÀO LỚP

26Th5/22
z3443014744541_22a546bb4f23b46dd2b325327e007212

Hưởng ứng “ Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022”, nhằm để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách của các em học sinh ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Tam nông năm học 2021 -2022

Hưởng ứng “ Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2022”, nhằm để khuyến khích và phát triển

26Th5/22
z3442888688252_d8a510d11ac4f62af7e52f112a0e5a3c

Phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Phú Hiệp 1 phấn khởi trong ngày đầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Phú Hiệp 1 phấn khởi trong ngày đầu tiêm vắc xin phòng